Taktvätt Örkelljunga

Vi utför professionell taktvätt i Örkelljunga. Som professionella takvårdsexperter har vi lång erfarenhet och god kunskap om hur man skonsamt och effektivt tvättar tak helt fria från smuts och påväxt. Påväxt på tak kan med tiden orsaka fuktskador på taket vilket leder till att du som husägare måste göra ett takbyte. Takbyten är kostsamma och att byta taket på grund av fuktskador du hade kunnat förhindra är tråkigt för din ekonomi. Genom att regelbundet kontrollera ditt tak och se till att det är helt och fritt från påväxt ökar takets livslängd med flera, flera år. För att själv tvätta taket fritt från påväxt krävs en hel del kunskap kring takets material och olika metoder för taktvätt. En felaktigt utförd taktvätt kan i värsta fall skada taket mer än det skyddar, och vi rekommenderar därför att anlita en professionell firma och låta experter utföra jobbet.

Vi lämnar alltid garanti på taktvätt i Örkelljunga som innebär att vi lovar att all påväxt försvinner. Dessutom håller resultatet i sig under flera års tid och de pengar du lägger på professionell takvård har du snart sparat in i form av uteblivna takbyten. Vi erbjuder ett lågt pris för taktvätt i din kommun som baseras på takets storlek. För ett exakt pris och mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.

Professionell taktvätt i Örkelljunga

Vi har under många år arbetat fram en metod för taktvätt som biter effektivt på olika typer av påväxt utan att på något sätt skada taket. Då vi rengör taket grundligt och bekämpar påväxten från rötter och sporer får du ett rent tak och ett resultat som håller länge. Priset för taktvätten varierar men vi erbjuder alla våra kunder i Örkelljunga en kostnadsfri offert där vi först utför en gratis besiktning av ditt tak och sedan lämnar ett fast pris på taktvätt som baseras på takets storlek och skick.

Många tak i Örkelljunga är drabbade av påväxt i varierande mängd. Mossa, alger och lavar som får växa på taket kan med tiden orsaka stora problem och leda till omfattande fuktskador. Påväxten förhindrar regnvattnet att rinna fritt av taket och samlar på sig fukt som riskeras trycka in i sprickor och bakom takpannor. Mycket påväxt på tak gör det dessutom svårare att upptäcka takpannor som hamnat snett eller gått sönder vilket kan leda till att fukt släpps in i undertaket.

För att undvika skador på taket rekommenderar vi att du som fastighetsägare i Örkelljunga regelbundet ser över ditt tak och åtgärdar problem innan skadorna blir omfattande. När du väl drabbats av en fuktskada i undertaket måste du byta taket vilket är en kostsam och lång process i jämförelse med en taktvätt som utförs på en dag. När du anlitar oss för taktvätt i Örkelljunga ingår en noggrann besiktning av ditt tak där vi dokumenterar och åtgärdar de brister som finns i samband med tvätten.

Besiktning av tak

Vi erbjuder alltid alla våra kunder i Örkelljunga en kostnadsfri besiktning av taket innan vi ger ett prisförslag och bestämmer tid för taktvätt. Vid besiktningen gör vi en grundlig kontroll av ditt tak och noterar eventuella brister som sedan kan åtgärdas i samband med att vi tvättar taket. Det kan handla om att byta ut eller rätta till spruckna takpannor.

Funderar du på att byta ditt tak rekommenderar vi att du låter en kunnig takvårdare i Örkelljunga kontrollera taket innan. I många fall kan det nämligen räcka att behandla all påväxt och åtgärda mindre problem för att taket ska fungera några år till.

Investera i taktvätt i Örkelljunga

Ett tak som underhålls regelbundet kan hålla i över hundra år medan ett tak som inte sköts kan behöva bytas flera gånger under samma period. För att en taktvätt ska få den fulla vårdande effekten krävs det att den utförs på rätt sätt. Att anlita professionella takvårdare för taktvätt är en väldigt liten kostnad i jämförelse med vad ett takbyte kostar och kan därför ses som en investering. Med tiden har du sparat in stora summor pengar på att tvätta taket regelbundet jämfört med att byta hela taket. När du bokar oss för taktvätt i Örkelljunga får du alltid ett bra pris på tjänsten.

Få rent tak genom att anlita taktvätt jönköping. Vår effektiva taktvätt och behandling gör taket fritt från påväxt.

Taktvätt med långvarigt resultat

När du anlitar oss för taktvätt i Örkelljunga kan du räkna med att resultatet håller i sig under en längre tid. Vår taktvätt är inte utformad för att behöva göras varje år, när vi behandlat taket och påväxten försvunnit dröjer det ett tag innan påväxten fäster på taket igen.

Som professionella takvårdare i Örkelljunga har vi kunskap om alla taktyper och tänkbara metoder för taktvätt och väljer alltid de tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för just ditt tak. Om du är det minsta osäker på hur du kontrollerar eller tvättar ditt tak rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Miljövänligt taktvättmedel

Det tvättmedel vi använder vid taktvätt i Örkelljunga är biologiskt nedbrytbart och ofarligt för miljön i den kontrollerade mängd som används vid tvätt av tak. Taktvättmedlet är inte heller farligt för människor och djur i kontrollerade mängder men som alla kemiska medel kan det reagera i kontakt med andra ämnen och bör därför hanteras varsamt.

Medlet fungerar genom att strypa påväxtens syreupptagningsförmåga och bör därför inte komma i kontakt med trädgårdsväxter som du vill ha kvar.

Få garanti på taktvätt

När du anlitar oss för taktvätt i Örkelljunga får du alltid garanti på att påväxten försvinner helt. Vi kan lämna garanti för att vi vet att vår taktvätt är effektiv och verkligen fungerar. Kontakta oss för bokning.

Påväxt kan försämra takets egenskaper. Anlita taktvätt skåne för att få bort mossa på taket.

Påväxt på tak i Örkelljunga

Det är inte alltid enkelt att få bort påväxt från tak. Många privatpersoner tvättar sitt tak på egen hand med hjälp av högtryckstvätt, men det är en metod vi inte rekommenderar. Resultatet blir fint för stunden men högtryckstvätten biter inte på påväxtens rötter eller sporer som finns på taket. Dessutom riskerar det höga trycket från vattenstrålarna att luckra upp takpannornas yttre skikt vilket gör dem mer utsatta för påväxt och sprickor framöver. När vi utför taktvätt i Örkelljunga börjar vi med att skonsamt skrapa bort den ytliga påväxten och behandlar sedan med vårat tvättmedel som tar död på kvarvarande rötter och sporer.

Det finns många fördelar med att anlita professionella takvårdare i Örkelljunga. Ditt tak blir ordentligt rengjort med ett resultat som håller länge, taket tvättas skonsamt och du sparar massor av tid på förarbete, genomförande och städningen efteråt – det sköter vi!

Mossa på tak

Mossa är vanligt förekommande på tak i Örkelljunga. Påväxten trivs bäst i fuktig miljö och vill inte utsättas för för mycket solljus och värme, därför förekommer den ofta i större utsträckning på tak som vetter mot norr. Grövre taktyper och slitna tak är mer utsatta för mossa då sprickor och räfflor är optimalt för mossans rötter att fästa i. Mossa växer i stora klumpar och binder mycket fukt som då stannar kvar på taket. Vid regnoväder förhindrar klumpar av mossa regnet från att rinna fritt av taket, och i värsta fall kan fukten rinna in på baksidorna av taket istället för av taket. Om du struntar i att bekämpa mossa kan ditt tak drabbas av fuktskador och du tvingas byta taket.

Ta bort mossa från tak

För att få bort mossa från tak börjar man vanligtvis med att skrapa bort den ytligaste mossan och använder sedan ett medel som tar död på mossans rötter. Efter ett tag kommer mossan att förmultna på grund av tvättmedlet och när rötterna lossnar från taket ramlar mossan av och taket blir rent och fritt från påväxt. Kontakta oss om du vill boka taktvätt i Örkelljunga och få bort mossan från ditt tak.

Alger på tak

Alger och lavar är den vanligaste typen av påväxt i Örkelljunga. Många husägare tror ibland att lavar och alger är smuts, men skillnaden är att smuts lätt tvättas av medan påväxten fäster på taket. Alger och lavar sprids genom sporer vilket gör att sporerna kan finnas på delar av tak som till synes inte är angripna av påväxt. Även denna typ av påväxt samlar fukt och gör det svårare för dig att upptäcka takpannor som hamnat snett eller spruckit.

Ta bort alger på tak

Även alger och lavar kan vara svåra att få bort från tak. Eftersom de sprids via sporer måste man bekämpa både synlig påväxt och sporer för att få ett långvarigt resultat. När du anlitar oss för taktvätt i Örkelljunga ser vi till att bekämpa all påväxt och garanterar dig ett långvarigt resultat.

Taktvätt Skåne erbjuder en mycket prisvärd tvätt av tak med ett resultat som håller länge.

Taktvätt för villaägare

Som villaägare i Örkelljunga är det ditt ansvar att se till så ditt tak hålls i bra skick. Det gör du genom att regelbundet kontrollera ditt tak och åtgärda problem direkt dem uppstår. Tvätta ditt tak eller boka en proffessionell firma för taktvätt i de fall ditt tak drabbats av påväxt.

Taktvätt skåne kan ta bort mossa på taket. Resultatet blir bra och håller länge.

Taktvätt för BRF i Örkelljunga

I bostadsrättsföreningar är det styrelsen som ansvarar för föreningens tak. BRF:ar består vanligtvis av många tak som bör ses över vilket blir en stor belastning för föreningen. Vi erbjuder en specifik tjänst för BRF:ar i Örkelljunga där vi ansvarar för kontroll och underhåll av taken till ett förmånligt pris. Kontakta oss för mer information.

Taktvätt Skåne är proffs på att tvätta tak och garanterar ett bra resultat fritt från påväxt.

Pris på taktvätt i Örkelljunga

Priset för taktvätt i Örkelljunga varierar beroende på takets storlek. Som riktlinjer brukar priset för ett normalstort villatak landa på någonstans mellan 3800 – 8400 kronor efter rot-avdrag. För ett fast pris för just ditt tak är du välkommen att kontakta oss för offert.

Kostnadsfri offert

Vi erbjuder alltid våra kunder kostnadsfri offert. I offerten ingår ett hembesök med besiktning av ditt tak.

Vanliga frågor om taktvätt i Örkelljunga

Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om Örkelljunga. Besvaras inte just din fråga? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad kostar taktvätt i Örkelljunga?

Vi har inget fast pris för taktvätt i Örkelljunga då priset varierar beroende på takets storlek. Däremot erbjuder vi helt kostnadsfri offert där ett hembesök med besiktning av taket ingår. Efter avslutad besiktning får du ett pris på den kompletta taktvättstjänsten.

Måste jag anlita en firma för att tvätta mitt tak?

Egentligen inte, men vi rekommenderar det för absolut bäst resultat. Att tvätta taket själv och få ett långvarigt resultat utan att slita på takets ytskikt är svårt för en oerfaren. Vi har speciella metoder och vår erfarna personal i Örkelljunga har full koll på vilka tillvägagångssätt som lämpar sig bäst för ditt tak och den typ av påväxt just du behöver bekämpa.

Kan jag tvätta tak med högtryckstvätt?

Det är inget vi rekommenderar då det höga trycket på vattenstrålarna riskerar luckra upp takpannorna. Det finns också risk att vatten trycks in under och bakom takpannor och i eventuella sprickor som på sikt riskerar orsaka fuktskador och frostsprängning.

Hur fungerar rot-avdraget för taktvätt i Örkelljunga?

Rotavdraget avser vissa tjänster du anlitar i syfte att reparera eller återställa skicket på din bostad. När vi utför taktvätt i Örkelljunga är den i regel godkänd för rot-avdrag, men det förutsätter att du som anlitar oss är godkänd att få nyttja avdraget. Läs mer om vilka regler som gäller hos Skatteverket.

Är taktvätt miljöfarligt?

Det medel vi använder för taktvätt i Örkelljunga är biologiskt nedbrytbart utan någon negativ påverkan på miljön.